PUNKTY ŹRÓDŁOWEJ ŚWIADOMOŚCI

 

Punty Źródłowej Świadomości

„To jest technika ze Światła.
Narzędzie, które przybyło na Ziemię poprzez wysłanników wiele lat temu, jednak nie zostało przekazane dalej w takiej formie w jakiej zostało dane. Jesteśmy tu dzisiaj aby to zmienić i dać narzędzie takie, jakim ono zostało stworzone.
Używajcie tego narzędzia dla waszego szczęśliwego życia, realizacji w Miłości i Świetle”.
Z Poziomu Serca do Serca i w Świetle.

Istoty Światła.

11. Manifestacja (2)

 

Punty Źródłowej Świadomości
Jest to Narzędzie Światła i Miłości dla każdego, kto będzie wyrażał taką wolę.
Do używania, praktykowania i doświadczania na Drodze Światła.
Ich zadaniem jest poszerzenie świadomości, połączenie ze Źródłem, otwarcie na swój potencjał i obfitość.

Punty Źródłowej Świadomości
to sposób w jaki nasze Energie Czystej Świadomości natychmiast łączą nas ze Źródłem. Wszystko co stoi na przeszkodzie aby się to odbyło, zostaje w tym momencie usunięte i odesłane na najwłaściwsze miejsce. Przestrzeń z jakiej to prowadzimy, to Najczystsza Przestrzeń Naszego Serca wypełniona Światłem i Miłością.

 

9. Nieskończoność, Porozumiewanie się

 

Punkty Źródłowej Świadomości to masaż energetyczny, gdzie poprzez delikatny dotyk odpowiednich punktów na głowie, uruchamiamy aspekty działające w naszej przestrzeni, usuwając z nich wszystko to, co nie jest w harmonii z wibracją naszego Istnienia.
Dzięki temu nasze życie i jego różnorodne przejawianie się jest uwalniane z trudnych dla nas sytuacji, relacji, problemów zdrowotnych, abyśmy mogli żyć we wszelkiej obfitości.
Zmiany które zaistnieją po sesji będą bardzo odczuwalne i dostrzegalne na zewnątrz. Przyniosą poprawę na każdej płaszczyźnie życia która była dla nas trudna do uwolnienia.

 


Więcej informacji o warsztacie Punkty Źródłowej Świadomości tutaj:  PUNKTY ŹRÓDŁOWEJ ŚWIADOMOŚCI – warsztat


Zapraszam również na Sesje Indywidualne ze Punktami Źródłowej Świadomości. Szczegóły w:  Sesje Indywidualne